แมคคานิคอลซีล เอ.พี.วิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง

0-2404-0122, 08-1499-8019, 09-5368-9912
sale01@ap-vision.com

แคตตาล็อก

  • ซีลปั๊มน้ำ

    ซีลปั๊มน้ำ Waukesha pump seals Waukesha Universal I pumps . Pump Model 6-14-15-18-25 Shaft size:1.25 inch. 30-34 Shaftr size:1.5 inch 60-64-130-134 Shaft size:1.875 inch 220-224 Shaft size:2.75 inch For double mechanical seals ,Pls contact us freely Suit Waukesha C series pumps C100/C114/C216/C218/C328 Mechanical seals for Waukesha cherry-burrell 200 series pump  Mechanical seals for Waukesha DO models pump, DO 3, 10, 16, DO 25, DO55, 125 Mechanical seals for Waukesha PD series pumps, 5040, 5050, 5070, 5080 Mechanical seal for Waukesha UL pumps  Mechanical seals for Waukesha Universal 1 pumps  Pump Model : Universal l Parts Models 6, 14, 15, 18, 24, Universal l Parts Models 30, 33, 34, Universal l Parts Model 40,Universal l Parts Models 60, 64, 130, 133, 134 Universal l Parts Models 220, 223, 224, Universal l Parts Models 320, 323, 324 Mechanical seal for Waukesha Universal II,  Pump model:Waukesha Universal ll Parts Models 6, 14, 15, 18, 24, 30, 33, 34 Waukesha Universal ll Parts Models 45, 60, 64, 130, 180, 184, 220, 224 Waukesha Universal ll Parts Models 210, 213, 224, 320 P/N of Mechanical seal : รับผลิต จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งแมคคานิคอลซีล (Mechanical Seals) ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต สงขลา สุราษฎรธานี สตูล จัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศ

    หมวดหมู่ : ปะเก็น ซีล โอริงและออยซีล, ปะเก็น ซีล โอริงและออยซีล, ปะเก็น-อุปกรณ์ตัด

    ดูรายละเอียด